Shalat Sebagai Kontrol Diri Bagi Setiap Muslim

  • Whatsapp
Foto : Nilawati, S.Pd.I
Oleh : Nilawati, S.Pd.I
Guru SMAN 2 Batang Kapas

Sholat berasal dari bahasa Arab yaitu shalla, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah SWT.

Sementara itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Shalat dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah SWT dan wajib dilakukan setiap Muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu.

Bacaan Lainnya

Melansir dari laman NU, secara istilah (Syara’) pengertian sholat adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dan wajib bagi umat Islam. Ibadah ini juga yang nantinya akan dihisab pertama kali di hari akhir kelak. Oleh karena itu, sudah seharusnya umat muslim mengerjakannya dan menyempurnakannya.

Peristiwa Isra’ mi’raj merupakan bukti bahwa sholat merupakan simpul terpenting dalam tatanan ajaran Islam, baik bagi setiap individu maupun masyarakat, dalam skala yang terkecil hingga level bangsa.

Sebegitu pentingnya, maka layaklah Allah mewahyukannya langsung kepada Rasulullah tanpa melalui perantara, sebab Sholat mempunyai kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah-ibadah yang lain.

Tinggalkan Balasan